Foglalkozások, klubok

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00055 "Szegregált élethelyzetek felszámolása Rakacaszenden komplex programokkal" című pályázat keretében rendszeresen megtartásra kerülnek foglalkozások, klubok. Ezek a foglalkozások korcsoportonként eltérőek, ezzel is elősegítve, hogy ne csak egy adott csoport részesülhessen közösségi élményekben. 

A közösségfejlesztés mellett szerepet kap a jó kedv, valamint a kreativitás fejlesztése is. Reméljük, hogy a képek visszaadják mindezt. 


Baba-mama játszóház

2019. januárjától minden hónapban heti rendszerességgel várjuk a helyi anyukákat és kisgyermekeiket - 3 éves korig - egy közös játékra, foglalkozásra.

A baba-mama játszóház a 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek szól, amely elősegíti a szülő-gyermek kapcsolat elmélyülését a közös játék során, valamint elősegíti a szülői kompetenciák fejlesztését is.


Beszélgető kör

2018. májusától két havonta közösségi beszélgetés keretében gyűlnek össze a település lakói.

A beszélgető kör a településen élő minden érdeklődő polgárának szól. A közösségi beszélgetések témája a településen élőket foglalkoztató közéleti-, közösségi témák, problémák, események kapcsán a vélemények ütköztetése, megoldások közös keresése, közösségi cselekvések generálása.


Ifjúsági klub

2018. októberétől minden hónapban két alkalommal kerül megrendezésre.

Az ifjúsági klub a fiatalok önbizalmának erősítését, cselekvési kedvük növelését, a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítását, közösségeik önszerveződésének elősegítését és érdekeik nyilvános megjelenítését segítik elő. 


Játékos fejlesztő foglalkozás iskoláskorú gyermekeknek

2018. májusától minden hónapban, heti rendszerességgel kerül megrendezésre.

A játékos fejlesztő foglalkozás iskoláskorú gyermekeknek a szabadidős programokat szervez iskola időn kívül, melynek fókuszában a közös játék áll. A tevékenység indirekt módon fejleszti az alapkompetenciákat és a közösségi együttműködést. 


Női Praktikák klub

A női praktikák klub célja a közösségfejlesztés, valamint a telepen élők háztartási, gazdálkodási, táplálkozási szokásainak javítása helyi hagyományokra épülő, de korszerű, gazdaságos és egyben egészséges.

A foglalkozások alkalmával az igényeknek, évszakoknak, ünnepeknek megfelelően készülnek díszek, amelyekkel nem csak otthonaikat szépítik, hanem a Közösségi Házat és a falut is, a rendezvények során.
A kreatív alkotások mellett szerepet kap a közösség erősítése, érdeklődési körük növelése, tapasztalatok, módszerek átadása a mindennapokból.