Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Rakacaszenden

Projekt azonosító szám: EFOP-2.4.1-16-2017-00091

Kedvezményezett neve: Rakacaszend Község Önkormányzata

Támogatás összege: 200 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.07.

Szépülő településképpel, új és felújított közösségi terekkel, komfortos szociális bérlakások kialakításával kívánja Rakacaszend település megállítani illetve megfordítani a település leszakadási folyamatát, növelni a település megtartó erejét.

2019. januárban indult az EFOP-2.4.1-16-2017-00091" "Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Rakacaszenden" című projekt. A fejlesztés irányai szükségletfemérésen alapuló Lakhatási Bevatkozási Terv keretében kerültek meghatározásra az érintett lakosság bevonásával.

A legfőbb cél a lakhatási feltételek javítása, aminek a keretében 5 db önkormányzati bérlakás kerül kialakításra, illetve felújításra a településen, amely legalább 32 főnek biztosít megfelelő és korszerű lakhatást, hozzájárulva a leszakadás megállításához és az ott élő lakosság társadalmi státusának emelkedéséhez.

A szegregátum területén új építésű Csillag Szolgáltató Pont kerül kialakításra a szolgáltatások helyben való elérése céljából. Szociális szolgáltatások, ügyintézés, internet elérés, tisztálkodási és mosási lehetőség biztosítását nyújtja

A közösségi terek jelentősen bővülnek, mely lehetőséget biztosít a közösségi rendezvényeknek, programoknak a településen élők számára. A Közösségi Ház beszerzett ingatlan felújításával valósul meg. A település központjában és marginalizált területén egy-egy játszótér biztosítja az ott élő gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését.

A program elsősorban az EFOP-1.6.2 ESZA program keretében fejlesztésbe bevont 92 fő periférikus településrészen szegénységben és társadalmi kirekesztésben élőket célozza meg, ugyanakkor a település egésze számára is biztosít olyan infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását, a település életébe történő integrációját és egész falu megújulását.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.